Hotline 24/7

0944.111.698

Zeilfelder hợp tác với bơm Hermetic

07/09/2023 - 03:36 PM 152 lượt xem
Hãng Zeilfelder đã có thỏa thuận hợp tác với hãng bơm Hermetic, theo đó Zeilfelder sẽ sản xuất các bơm tương đương 1:1 cho các sản phẩm bơm bánh răng Hermetic với các dòng bơm HP, MHP, và KRL.
Bơm Zeilfeilder sẽ đảm bảo tương đương 100% về chất lượng, thông số thiết kế. Zeilfelder cũng đảm bảo cung cấp các dịch vụ bảo trì bảo dưỡng, nâng cấp cũng như phụ tùng cho các bơm HP, MHP và KRL của Hermetic.


 
Bình luận facebook